Winkelwagen

Aanpassen

Totaal
Verzendkosten
Eindtotaal

Winkelwagen

Een leven lang leren!
thuiswinkel waarborg stempel

Missie Educatheek.nl
Educatheek.nl heeft zichzelf ten doel gesteld om de vraag naar en aanbod van leermiddelen en lesmaterialen samen te brengen. Via één internetsite kunnen leerkrachten leermiddelen bestellen van vele verschillende leveranciers (zie lijst met partners). Er kan gekozen worden uit een grote database van beeldmateriaal, ICT toepassingen en andere leermiddelen, welke zijn getoetst op geschiktheid en betaalbaarheid. Deze database wordt voortdurend vernieuwd en aangepast aan de behoeften vanuit het onderwijs. Educatheek.nl helpt iedereen die functioneert als kennismakelaar bij het selecteren van goede bronnen. Bovendien kan per leermiddel ervaringen met het product worden uitgewisseld en een algehele beoordeling worden gegeven. Op deze manier is Educatheek.nl een platform voor alle docenten, remedial teachers en ouders/verzorgers die hun kinderen verantwoord én uitdagend willen laten leren.

Het kennismakelaarsschap
Het doel van onderwijs is mensen helpen bij het aanleren van bepaalde basiskennis en vaardigheden. Afhankelijk van het onderwijsscenario en niveau wordt bepaald wat onder deze basiskennis en vaardigheden valt. Los van het niveau en scenario vindt een verschuiving van de rol van de docent plaats . De klassikale, frontale docent maakt plaats voor een docent die functioneert als coach en kennismakelaar. Vanuit de professie van de docent kan hij of zij bepalen wat geschikte bronnen zijn om te gebruiken binnen het onderwijsprogramma.

In deze postmoderne tijd bestaat veel vraag naar flexibele werknemers die bereid zijn een leven lang te leren. Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat een schat aan informatie binnen het klaslokaal kan worden gebruikt. Met behulp van computers, digitale schoolborden en andere nieuwe leermiddelen kan beter worden ingespeeld op de vraag naar goed opgeleide mensen in onze kennissamenleving.

De docent als kennismakelaar stelt aan de hand van het curriculum, beschikbare bronnen en middelen een onderwijsprogramma voor de leerling samen dat aansluit bij het onderwijsscenario van de school en het niveau van de leerling. Ook ouders/verzorgers, remedial teachers en leraren bij andere na/bijscholingsinstellingen kunnen functioneren als kennismakelaar. Het intrinsieke leren wat buiten de scholen plaats vindt neemt een steeds grotere rol in binnen de scholen en heeft invloed op de prestaties van leerlingen.

Content

Hoe kunnen we u helpen?

030 711 03 17 (Wij zijn op dit moment niet aanwezig!)

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 9:00 - 13:00.
U kunt nu wel een bericht achterlaten:

Uw naam*:
Uw E-mail*:
Telefoon:
Bericht*: