Winkelwagen

Aanpassen

Totaal
Verzendkosten
Eindtotaal

Winkelwagen

Een leven lang leren!
thuiswinkel waarborg stempel

Breingeheimen - Studievaardigheden

Uitgever: Princep educatief | Lesmethode

Breingeheimen - Studievaardigheden
« »
Naar bestellijst

Vrijblijvend meer informatie aanvragen


Wilt u graag eerst advies op maat of een brochure ontvangen over dit leermiddel? Geen probleem, vul onderstaand formulier en en wij brengen u in contact met de uitgever van dit leermiddel.

Hoe wilt u verder geïnformeerd worden over dit leermiddel?School:

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

Groepen
Groep 1
Groep 2
groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Eventueel aanvullende vragen/opmerkingen


Omschrijving

Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren, dat is het doel van Breingeheimen studievaardigheden. De reeks Breingeheimen studievaardigheden bestaat uit materiaal voor groep 7 en 8 van de basisschool, het voortgezet onderwijs en het MBO. Voor mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo) is er een doorlopende leerlijn van de brugklas tot en met het examenjaar.

 

 

Breingeheimen studievaardigheden voor groep 7 en 8

Breingeheimen studievaardigheden voor groep 7 en 8 van de basisschool bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor leraren.


Nog één of twee jaar op de basisschool en dan gaan uw leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Maar voor het zover is, is er nog veel te doen. In groep 7 wordt veel geleerd en in groep 8 is er natuurlijk de eindtoets. Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren, hoe helpt u leerlingen daarbij? Daar is flink wat onderzoeken naar gedaan. Hersenonderzoek, maar ook psychologisch en onderwijskundig onderzoek. Breingeheimen studievaardigheden is daarop gebaseerd.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Hoe je brein leert
• Eindtoets? Geen probleem!
• Leren, hoe goed wil je het doen?
• Zo word je slimmer!
• Beter onthouden
• Naar het voortgezet onderwijs
• Hoe maak je een goede planning?
en nog veel meer…

 


Werkboek

Het werkboek Breingeheimen studievaardighedenvoor groep 7 en 8 is gedrukt in kleur met illustraties en foto’s. Het bevat opdrachten voor leerlingen. Maar ook "Breingeheimen", korte stukjes tekst met relevante, meestal wetenschappelijke informatie, die aansluit bij het onderwerp van de les.
 

Handleiding

De handleiding Breingeheimen studievaardighedenvoor groep 7 en 8 bevat lesvoorstellen voor 19 lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en zonder veel voorbereidingstijd het beste uit de lessen. De lessen kunnen tijdens één schooljaar gegeven worden of verdeeld worden over twee schooljaren. Iedere les is onderverdeeld in een aantal activiteiten waardoor de leerlingen oefenen met de vaardigheden die centraal staan in de les. In de handleiding treft u in vrijwel iedere les groepsactiviteiten voor leerlingen aan om:

• samen een activiteit te ondernemen
• samen een probleem op te lossen
• van gedachten te wisselen
• informatie uit te wisselen
• elkaar te inspireren en te motiveren

Naast groepsactiviteiten werken de leerlingen in iedere les aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

 

 

Breingeheimen studievaardigheden I

Voor klas 1 en 2 vmbo, basis, kader en gemengde leerweg

 

De methode Breingeheimen studievaardigheden I bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. In vergelijking met het werkboek Breingeheimen studievaardigheden II (de versie voor klas 1 en 2 mavo, havo, vwo) zijn de opdrachten eenvoudiger en staat er minder tekst op de pagina's. De leertips en Breingeheimen in beide edities zijn hetzelfde. Werkt u met Breingeheimen studievaardigheden I, dan profiteren uw leerlingen dus ook van de leertips en Breingeheimen. Breingeheimen zijn korte stukjes tekst met relevante, meestal wetenschappelijke informatie, die aansluiten bij het onderwerp van de les.

 


Scholen maken zelf de keuze of ze in vmbo-t/mavo klassen willen werken met Breingeheimen studievaardigheden I of II. U kunt uw keuze laten afhangen van het niveau van uw klas. Door van beide werkboeken presentexemplaren aan te vragen, kunt u een vergelijking maken en inschatten welk boek voor u het meest geschikt is.

Bij leerlingen in het vmbo ontbreekt het vaak aan vaardigheden om efficiënt te leren. Daardoor zijn resultaten minder dan zou kunnen en zakt het enthousiasme om te leren al snel weg. Door leerlingen van meet af aan op een prettige en doelmatige manier te ondersteunen bij het leren, kunnen positieve leerresultaten bevorderd worden en negatieve gevolgen van leerfrustraties worden voorkomen.

 


Breingeheimen studievaardigheden II
Voor klas 1 en 2 mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo)


De methode Breingeheimen studievaardigheden II bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren, om dat te bereiken is Breingeheimen gemaakt.

 


Onderwerpen die in Breingeheimen studievaardigheden II aan bod komen zijn:
• de werking van het brein en het geheugen
• leren op verschillende manieren
• minder doen en meer bereiken
• manieren om het geheugen te trainen
• sneller en beter lezen
• motivatie uit een pinda
• mindmappen
• jezelf kunnen uitdrukken (werkstuk maken, verhaal houden enz.)
• hoe nu later kan bepalen
en nog veel meer…

Breingeheimen studievaardigheden II wordt gebruikt door veel scholen, met name ook ‘excellente’. Door leerlingen studievaardigheden aan te bieden, bevordert u het resultaat dat zij hebben van leren en hun plezier daarin. Lijkt Breingeheimen studievaardigheden II u te moeilijk voor uw mavo klas? Dan kunt u kiezen voor het eenvoudigere Breingeheimen studievaardigheden I.

 

 

Breingeheimen studievaardigheden III
Voor klas 3 en 4 mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo)


De methode Breingeheimen studievaardigheden III bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. In Breingeheimen studievaardigheden III wordt dieper ingegaan op diverse leerstrategieën en worden nieuwe leertips gegeven.

 


Onderwerpen die in Breingeheimen studievaardigheden III aan bod komen zijn:
• je brein ontwikkelen
• leren, emoties, Facebook, plannen en meer
• 46 tips en trucs om beter te onthouden
• creatief problemen oplossen
• logisch denken, argumenteren, discussiëren, debatteren en interviewen
• gezond leven: je goed voelen en beter presteren
• intelligentie en talenten ontwikkelen
• doelen bereiken
en nog veel meer…

Door het hele boek heen krijgen leerlingen informatie om efficiënter - en vaak ook leuker - te leren. Veel van die informatie komt voort uit ervaringen van mensen door de eeuwen heen. Maar ook heel wat aanbevolen manieren om te leren zijn wetenschappelijk onderzocht en efficiënt bevonden. Zo is leren niet alleen een kwestie van concentreren en inspannen, maar ook van ontspannen. In onderzoeken is bijvoorbeeld aangetoond dat een kort slaapje direct na het leren - maar vooral ook de nacht na het leren goed slapen - helpt om informatie vast te leggen in het brein.

46 bekende en minder bekende tips en trucs zijn kort samengevat en bij elkaar gezet voor een snel overzicht. De overige leerstrategieën zijn verspreid over de lessen in het boek. Leerlingen kunnen daaruit putten voor afwisseling bij het leren en voor betere leerresultaten.

Naast logisch denken speelt creativiteit een belangrijke rol in onze samenleving. Grote en kleine ontdekkingen zijn vaak een samenspel van zowel langdurig onderzoek - waarbij logisch denken de boventoon voert - als creativiteit waardoor de feiten in een nieuw verband worden gezien. Het fenomeen 'inzicht' heeft hiermee te maken.

De leerlingen laten in de lessen over creativiteit flink hun hersenen kraken! Allereerst met optische illusies, maar ook met denkraadsels uit de oudheid en het bedenken van nieuwe toepassingen van alledaagse voorwerpen.

Lessen in logisch redeneren en argumenteren werken effectief, blijkt uit onderzoek. Zijn de leerlingen het bijvoorbeeld niet eens tijdens een debat of discussie, dan betekent het dat ze moeten proberen elkaars mening met tegenargumenten te weerleggen. Daardoor oefenen ze hun logisch denken en argumentatievaardigheden.

Denkfouten herkennen zoals zwart-wit denken en generaliseren, maakt deel uit van logisch denken en objectief kunnen redeneren. Belangrijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben als ze verder studeren, maar ook voor praktische situaties in het dagelijks leven. Lessen in logisch denken zouden volgens onderzoek zelfs het IQ kunnen verhogen.

Gezond leven en gezond omgaan met de sociale media is van belang om in balans te blijven. Veel jongeren krijgen een overdosis Facebook of andere sociale media. Om te testen of ze er verslaafd aan zijn kunnen ze de Facebookverslavingstest doen die ontworpen is door wetenschappers. Gezond omgaan met de nieuwe media is een onderwerp dat ter sprake komt.

 

Werkboek Breingeheimen studievaardigheden I, II en II

De informatie die leerlingen in het werkboek krijgen:

• geeft inzicht in hoe de hersenen werken en hoe ze het meest effectief kunnen leren
• onderbouwt een aantal leerstrategieën die al in het onderwijs worden toegepast
• verklaart waarom ze moeite kunnen hebben met vaardigheden als een langetermijnplanning

Het werkboek bevat veel informatie en opdrachten en is geschikt om één of twee jaar mee te werken. Bovendien kan het ook bewaard worden als naslagwerk voor latere jaren.
 

Handleiding Breingeheimen studievaardigheden I, II en III

De handleiding Breingeheimen studievaardigheden I en II bevat lesvoorstellen voor 30 lessen. De handleiding Breingeheimen studievaardigheden III bevat lesvoorstellen voor 27 lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en zonder veel voorbereidingstijd het beste uit de lessen.

De lessen kunnen tijdens één schooljaar gegeven worden of verdeeld worden over twee schooljaren. Iedere les is opgebouwd uit de onderdelen Weten, Ervaren, Doen en Begrijpen. Door de activiteiten die hierbij horen, krijgen de leerlingen grip op de vaardigheid die centraal staat in de les. In de handleiding treft u in vrijwel iedere les groepsactiviteiten voor leerlingen aan om:

• samen een activiteit te ondernemen
• samen een probleem op te lossen
• van gedachten te wisselen
• informatie uit te wisselen
• elkaar te inspireren en te motiveren

Groepsactiviteiten bevorderen dat leerlingen samenwerken, van elkaar leren en goed met elkaar omgaan. Voor het leren is dat ook van belang. Uit onderzoek blijkt dat goede relaties in de klas de leerprestaties bevorderen. Naast groepsactiviteiten werken de leerlingen in iedere les aan opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren.

 

Zie ook: Breingeheimen - 101 geheimen om te slagen voor je examen

 

 

Breingeheimen studievaardigheden voor het MBO

Breingeheimen studievaardigheden, beroeps- en omgangscompetenties voor het MBO bestaat uit een werkboek voor studenten en een handleiding voor docenten. Breingeheimen voor het MBO biedt naast studievaardigheden ook ondersteuning voor beroeps- en omgangscompetenties zoals leren incasseren, samenwerken, omgaan met negatieve feedback en conflicten oplossen. Ook bij deze onderwerpen wordt gebruik gemaakt van de inzichten van recent (hersen)onderzoek. Het materiaal helpt u te voldoen aan de kwalificatie-eisen. In de handleiding wordt aan het begin van iedere les vermeld welke kwalificatie-eisen aan bod komen.

Onderwerpen die aan bod komen:
• kunnen en willen (competenties, intelligentie, keuzes maken, je doel bereiken enz.)
• slim geleerd is goed gedaan (beter en sneller lezen, mindmappen, creatief denken enz.)
• je brein concentreren en activeren
• je brein en je geheugen
• beter scoren: woorden en toetsen
• je lichaam en brein gezond houden
• solliciteren: jezelf ‘verkopen’
• met beide benen in de praktijk
• reflecteren, communiceren en presenteren
en nog veel meer…

 

 

Werkboek

Het werkboek Breingeheimen studievaardigheden, beroeps- en omgangscompetenties voor het MBO is gedrukt in kleur met illustraties en foto’s. Het bevat opdrachten voor studenten, maar ook "Breingeheimen", korte stukjes tekst met relevante, meestal wetenschappelijke informatie, die aansluit bij het onderwerp van de les.

 

Handleiding

De handleiding Breingeheimen studievaardigheden, beroeps- en omgangscompetenties voor het MBO bevat lesvoorstellen voor 33 lessen. Door de lesvoorstellen te gebruiken, haalt u eenvoudig en zonder veel voorbereidingstijd het beste uit de lessen. De lessen kunnen tijdens één studiejaar gegeven worden of verdeeld worden over twee of meer studiejaren.

Iedere les is onderverdeeld in een aantal activiteiten waardoor de studenten grip krijgen op de competenties die centraal staan in de les.

Kenmerken van dit leermiddel

Uitgever: Princep educatief
Categorie: Lesmethode
Duur:

Ervaringen van klanten

Aantal reviews:
Gemiddelde beoordeling:

3
4
Deel je ervaring...

Deel je ervaring met dit leermiddel

3

Anoniem Ik raad dit leermiddel aan!

Aanvullend materiaal. Vooral voor groep8. Leren Leren, omgaan met huiswerk, etc. .

Pluspunten: Goede leerresultaten

5 Aantrekkelijk vormgegeven

Anoniem Ik raad dit leermiddel aan!

Leerlingen vonden het een leuk boek. Leerzaam en zeer fijn om mee te werken, mede door de mooie opmaak.

Pluspunten: Goede leerresultaten

5 Leuke boekjes

Meester Ik raad dit leermiddel aan!

Leuke boekjes, mooie opmaak en veel leuke lessen. Handleiding is wel aan te raden.

Pluspunten: Goede leerresultaten, Praktisch toepasbaar, Duidelijke instructie

Breingeheimen - Studievaardigheden is te vinden binnen de categorieën


Groep 7

AantalTitelPrijs

€ 47,50

Code: 9789079815616-5ex

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 24,90

Code: 9789079815142

Levertijd: Binnen 3 werkdagen


Overig

AantalTitelPrijs

€ 16,90

Code: 9789079815739

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 24,90

Code: 9789079815661

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 16,50

Code: 9789079815753

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 24,90

Code: 9789079815678

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 16,90

Code: 9789079815777

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 24,90

Code: 9789079815685

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 17,90

Code: 9789079815814

Levertijd: Binnen 3 werkdagen

€ 24,90

Code: 9789079815708

Levertijd: Binnen 3 werkdagen


Recent bekeken leermiddelen


Magazijn uitverkoop!
Tot 70% korting!

Bekijk aanbiedingenContent

Hoe kunnen we u helpen?

030 711 03 17 (Wij zijn op dit moment niet aanwezig!)

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 9:00 - 13:00.
U kunt nu wel een bericht achterlaten:

Uw naam*:
Uw E-mail*:
Telefoon:
Bericht*: